mgr inż. Łukasz Bartoszewicz

+48 789 394 514

mgr inż. Michał Słupski

+48 789 394 522

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna, której uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości zostały nadane przez właściwego  ministra w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami. Rzeczoznawca majątkowy jest uprawniony do wyceny wartości nieruchomości a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością w formie sporządzanego operatu szacunkowego. Rzeczoznawca majątkowy może sporządzać także opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku.

rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku; punktor

efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju; punktor

oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali; p

bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;p

określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;p

wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;p

wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.p

Z dniem wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych rzeczoznawca nabywa prawo wykonywania zawodu oraz używania podlegającego ochronie prawnej tytułu zawodowego „rzeczoznawcy majątkowego”.

Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wykonywania wycen zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości.

Z usług rzeczoznawcy majątkowego korzysta się w wielu okolicznościach, na przykład przy ustalaniu wartości danej nieruchomości, wysokości opłat za użytkowanie wieczyste czy wielkości opłat skarbowych.