mgr inż. Łukasz Bartoszewicz

+48 789 394 514

mgr inż. Michał Słupski

+48 789 394 522

obrazek

Nieruchomość leśna

  Nieruchomościami leśnymi są określone w ustawie z dnia 28 września 1991 r.o lasach (Dz. U. Nr 56 z 2000 r. poz. 679, tekst jednolity, z późniejszymi zmianami), jako las, tj. gruntów:

 a) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokrytych roślinnością leśną (uprawami leśnymi)

- drzewami krzewami oraz runem leśnym lub przejściowo jej pozbawionych:

- przeznaczonych do produkcji leśnej, lub

- stanowiących rezerwat przyrody lub wchodzących w skład parku narodowego, albo - wpisanych do rejestru zabytków,

 b) związanych z gospodarką leśną, zajętych pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywanych na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.