mgr inż. Łukasz Bartoszewicz

+48 789 394 514

mgr inż. Michał Słupski

+48 789 394 522

Kartoteka lokali

Kartoteka lokali jest raportem zawierającym informacje o lokalach. Informacje o lokalach, zawarte
w kartotece lokali są segregowane w pozycjach kartoteki lokali, odpowiadających poszczególnym budynkom.

Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi lokalu są:

1)     identyfikator lokalu, o którym mowa w ust. 23 – 25 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

2)     numer porządkowy lokalu w budynku;

3)     rodzaj lokalu, z wyróżnieniem lokali mieszkalnych oraz lokali niemieszkalnych;

4)     liczba izb wchodzących w skład lokalu;

5)     liczba i rodzaje pomieszczeń przynależnych do lokalu;

6)     numer kondygnacji, na której znajduje się główne wejście do lokalu;

7)     pole powierzchni użytkowej lokalu;

8)     pole powierzchni pomieszczeń przynależnych do lokalu;

9)     adres lokalu, na który składają się:

a)     miejscowość i identyfikator TERYT miejscowości;

b)    dzielnica;

c)     ulica i identyfikator TERYT ulicy;

d)    numer porządkowy budynku, z którym to numerem związany jest lokal;

e)     numer lokalu;

10)      dane dotyczące pomieszczeń przynależnych do lokalu, określające:

a)       rodzaj pomieszczenia i jego powierzchnię użytkową;

b)       budynek, w którym znajduje się pomieszczenie przynależne;

 

2. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość oprócz danych wymienionych w ust. 1 są:

1)     oznaczenie księgi wieczystej;

2)     wartość lokalu, jeżeli została ustalona, oraz data ustalenia tej wartości.

 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków