mgr inż. Łukasz Bartoszewicz

+48 789 394 514

mgr inż. Michał Słupski

+48 789 394 522

Kartoteka budynków

Kartoteka budynków jest raportem zawierającym informacje opisowe o budynkach. Informacje
o budynkach, zawarte w kartotece budynków, są segregowane w  pozycjach kartoteki budynków, odpowiadających jednostkom rejestrowym gruntów, na których położone są te budynki. W przypadku gdy budynki położone są na gruntach wchodzących w skład większej, niż jedna, liczby jednostek rejestrowych gruntów, informacje dotyczące tych budynków wykazuje się we wszystkich pozycjach kartoteki budynków odpowiadających tym jednostkom rejestrowym gruntów. W przypadku budynków stanowiących odrębny
od gruntu przedmiot własności, w kartotece budynków zamieszcza się informację o identyfikatorze odpowiedniej jednostki rejestrowej budynków.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków